One thought on “Reinfeldts Sverige: en sammanfattning

  1. Daniel W,”Arnstad fe5r idel goda recensioner och har ugapnbprlieen djup ke4nnedom om fascismen. Han e4r respekterad av me5nga.”Det de4r e4r inte sant. Han e4r respekterad av andra journalister, dvs se5na som liksom Arnstad e4r ointresserade av fakta. Vad jag har sett se5 har de med ne5gon kunskap i e4mnen Arnstad “forskar” om se5gat honom vid fotknf6larna.Ulf G,”Harris f6verdriver hotet fre5n islam.”Det e4r din uppfattning. Enorma ff6rortsomre5den med arbetslf6sa muslimer, kanske framff6r allt i Frankrike, men ockse5 i f6vriga europeiska le4nder, e4r en tickande bomb.Social oro i ff6rortsomre5den e4r ett av de hot mot samhe4llet som Myndigheten ff6r samhe4llsskydd och beredskap tar upp i sina framtidsscenarier. Det hotet e4r inget som ska negligeras.c5terigen, det finns inget europeiskt land som lyckats integrera dessa grupper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *