Du är avlyssnad

How Facebook Knows What Television Show You’re Watching Right Now | TIME.com.

Facebook kommer framöver att börja avlyssna dig och de som finns omkring dig. De vill använda din telefons mikrofon för att ta reda på hur det låter omkring dig. Du kan förstås stänga av funktionen, åtminstone påstår de det, men räkna med att i framtiden ständigt vara avlyssnad så fort du befinner dig bland andra människor som har telefoner med sig.

För mig är det ett enkelt val. Facebookapplikationen har inte i min telefon att göra.

SL krumbuktar, men varför?

Nya uppgifter: SL godkänner SD-kampanj – Kultur | SVT.se.

SL har efter läsning av yttrandefrihetslagen (YGL) kommit fram till att SD:s antiziganistiska reklam även ska upp på busshållplatserna. Det är i sig intressant, då det stadgas i portalparagrafen att den omfattar yttrandefrihet i

ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar. 

Med tekniska upptagningar avses text, bild eller ljud som det krävs en apparat av något slag för att ta del av. Hur reklampapper passar in i detta får SL:s jurister hemskt gärna försöka förklara. Det kan de naturligtvis inte, men det vore förstås underhållande och förmodligen avslöjande att se dem försöka.

Kanske är det inte en värderingsfråga för reklamplatsernas huvudmän, utan en rent ekonomisk fråga. Skulle de bryta avtalet med SD blir de antagligen så illa tvungna att betala, fullgör de avtalet får de betalt.

Värt att notera är att Clear Channel, företaget som reklamplatserna är outsourcade till, ägs av den konservative amerikanske politikern Mitt Romney. Ni vet, han som kandiderat till presidentposten och hör till de amerikanska republikanernas högerfalang.

Det är också ett företag som anställt den smått bisarre radioprataren Rush Limbaugh, till en årslön på 325 miljoner kronor. Rör du dig i Storstockholm och kommer i kontakt med deras reklamplatser är du också med och finansierar antifeministisk hets, fattigdomsförakt och diverse annat bigotteri. Utan att någonsin tillfrågats om detta.

I ljuset av detta är det högintressant att SL menar sig vara de som bestämmer över vad som får finnas på reklamplatserna. Det är ännu mer intressant att SL menar sig ha ett ansvar grundat i YGL att låta just SD:s antiziganistiska reklamkampanj komma fram, särskilt med tanke på att SL tidigare stoppat formuleringar som “Runka bulle eller köra fingersafari” och “We love boobs“.

Det går tydligen bra att stoppa reklam med hänvisning till lokal politisk policy också, se den här artikeln.

Men när det gäller mer eller mindre fördold hets mot romer är SL tydligen, enligt eget förmenande (för lagen de hänvisar till är inte ens lite tillämplig), förpliktade att släppa fram den.

Den konspiracistiskt lagde drar naturligtvis slutsatsen att SL drar en patetisk vals om yttrandefrihet för att fortsätta dra in pengar till den amerikanska extremhögern och ge SD en plattform. Samt slutsatsen att de indragna tutt- och onani-/pettingreferenserna likaledes är solidaritet med amerikansk ytterlighetshöger, naturligtvis.

Att SL hör till det allmänna och därmed alltså är politiskt styrt öppnar också för spekulationer om de ansvariga politikernas lojalitet till Romney och SD.

Lägg till att det är valår. Är det Alliansen som vill tacka SD för benäget stöd i riksdagen under den gångna mandatperioden?

Vi kommer förmodligen aldrig att få veta vare sig hur ansvarsfördelningen på det här området mellan Clear Channel och SL faktiskt ser ut eller vad det är för avvägningar SL gjort som lett fram till att SD:s kampanj ska påstås vara grundlagsskyddad. Det är ju ett krystat försvar av beslutet, som de förmodligen snart kommer att få skarp kritik för.

Själv önskar jag bara att SL och Clear Channel var tydligare och ärligare med hur de fördelar ansvar och fattar den här typen av beslut. Det vore också smakfullt om de förklarade lite närmre varför det är okej att forcera den här typen av smyghets på människorna i Stockholm, när det inte är okej för universitet, kulturorganisationer och klädförsäljare att göra reklam som är väsentligt mindre kontroversiell.

SD själva menar att kampanjen är angelägen för att utlänningar är ovärdigt Sverige. Det är alltså något som SL också ställer upp på, får man förmoda.