Internationellt nätverk mot skatteflykt bildat

Internationellt nätverk mot skatteflykt bildat, rapporterar Dagens Arena.

Leif Jakobsson är starkt pådrivande från svenskt håll i frågor om företags fuskande med subventioner och skatt. Det är utmärkt att det genom OECD-samarbetet etableras en överstatlig intolerans mot skatteflykt, något som är på framväxt.

För att få en överblick över Jakobssons riksdagsarbete på området, se denna motion.

För att få veta mer om vådorna av skatteflykt och en inblick i forskning om hur vi löser problemet, se detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *