Några ord från Goebbels apropå 70-årsminnet av krigsslutet

Det diskuteras hur vi idag bör förstå andra världskrigets slut och Sveriges roll i det.

Utan att vara ordentligt insatt i den svenska krigspolitiken, jag har bara läst lite översikter och Erlanders memoarer i ämnet, måste jag ändå betrakta följande som en svensk delvinst.

Svenskarna är beslutna att möta var och en med vapenmakt som angriper deras territorium. Åtminstone säger de det idag. Det hade nog varit bra om vi hade inkasserat också Sverige under aktionen i norr. Denna stat har ju över huvud taget inget nationellt existensberättigande mer.

Joseph Goebbels i sin dagbok den 15 april 1942, jag hämtar det från Nazismen i dokument av Stig Jonasson, Prisma förlag, Stockholm 1966.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *