Johan Büser (S): Erkänn Västsahara nu!

Det här är också ett glädjande utspel, rörande en annan del av Afrika. Västsahara har varit under spansk och marockansk ockupation sedan artonhundratalet, där Mauretanien var med på ett hörn på sjuttiotalet. Sedan 1991 finns en FN-sponsrad vapenvila men en stor del av människorna i landet lever fortfarande i flyktingläger och den koloniala principen att självstyre i Afrika är uteslutet så länge det inte finns en extensiv närvaro av västerländska råvarubolag tillämpas på området.

Kort sagt är det ännu en tragisk historia på en kontinent byggd på sådana sedan många sekler tillbaka. Man kan misstänka att EU med sina fiskeintressen i Västsahara är mindre intresserat av att erkänna en självständig stat än vad vi i S och SSU är.

Johan Büser (S): Erkänn Västsahara nu! Dagens Arena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *