EU:s längtan efter att knäcka kryptering

Häromsistens läckte ett dokument (PDF) från EU:s antiterrorismdiskussioner ut. I det finns en passus om att EU vill inskränka möjligheterna att kommunicera krypterat, alltså utan extern insyn (s. 10). En del har tolkat det som att EU vill ha tillgång till all krypterad trafik.

Vad som står är följande:

Since the Snowden revelations, internet and telecommunications companies have started to use often de-centralized encryption which increasingly makes lawful interception by the relevant national authorities technically difficult or even impossible. The Commission should be invited to explore rules obliging internet and telecommunications companies operating in the EU to provide under certain conditions as set out in the relevant national laws and in full compliance with fundamental rights access of the relevant national authorities to communications (i.e. share encryption keys).

Vad det är tänkt att betyda är ännu så länge oklart. Det är möjligt att HAX har rätt, att vad de vill utreda är någonting i stil med att operatörer ska kunna tvingas att hämta ut lokala certifikat ur nätverksanslutna enheter (exempelvis telefoner, datorer, osv.) för att rättsvårdande myndigheter sedan ska kunna dekryptera nära nog vilken datatrafik som helst. Mer troligt är dock att vad som åsyftas är att leverantörer av krypteringstjänster (VPN, motsvarande, centraliserade tjänster) ska kunna tvingas att lämna ut krypteringsnycklar och certifikat. Det skulle inte påverka de som använder privata eller mer decentraliserade krypteringlösningar istället för att köpa det som en tjänst, exempelvis genom Mumble eller Whisper Systems.

Med andra ord, de som vill ha säker kommunikation kommer fortfarande att ha det och verktyget kommer antagligen bara att användas för bagatellbrottslighet samt innebära ännu ett steg i utbyggnaden av övervakningssamhället.

Hur det än blir, lär det bli ineffektivt, dyrt och integritetsföraktande.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *