Apropå Björklunds betygshets

Jan Björklund tänker gå till val på ytterligare betyg i skolan. Därför är det på sin plats att påminna om vad forskningen säger i ämnet.

En utmärkt sammanfattning är den rapport som Uppsala Universitet sammanställde över forskningsläget 2010, när han senast ägnade sig åt betygshets.

Det är svårt att finna forskning som tydligt visar att betyg i sig främjar lärandet. Däremot finns det en betydande mängd forskning som pekar mot att betyg är en typ av bedömning som hämmar lärandet och som dessutom håller tillbaka duktiga och kreativa lärare i deras undervisning.

Det finns knappast några belägg för att eleverna inte vet hur de ligger till. Snarare tyder mycket på att de flesta elever som riskerar bli underkända är medvetna om detta.

Vi argumenterar för att läraren har en mycket stor, sannolikt den största, betydelsen för elevernas resultat och kunskapsutveckling. Vi visar också att feedback är ett effektivt pedagogiskt redskap för lärare att påverka elevers kunskapsutveck-ling, men att just betyg, enligt de evidensbaserade studier som finns, kan ha en av-sevärd negativ effekt för lärandet. (s. 6)

Läs rapporten här (PDF). I september är det hög tid att rösta bort Björklund et consortes, det är nog nu.