I Ukraina har revoltörerna börjat benåda kriminella

Se den här artikeln, The 23 political prisoners that parliament set free on Feb. 24.

Det stämde förvisso inte att talmannen som valdes kom från Svoboda, men det stämmer heller inte att de ukrainska fascisterna spelar en bakgrundsroll i revolten.

Ett exempel värt att lyfta fram i förhållande till frigivningarna är att Svoboda i måndags intog riksåklagarämbetet genom Oleg Makhnitski (eller försvenskat, Machnitskij). Se den här artikeln, eller denna.

Nu har fascisterna tagit kontrollen i Ukraina

På förmiddagen idag tog fascistpartiet Svoboda över talmansposten i det som återstår av Ukrainas ledning efter att regeringen kollapsat.

I Ukraina har alltså ett systerparti till nynazistiska Svenskarnas parti tagit kontrollen över parlamentet. Fasciströrelsen Nordisk Ungdom har varit på plats och hållit tal till demonstranterna.

Detta samtidigt som den ukrainska vänstern drivs bort från demonstrationerna av högern och de fascister bland dem som har inititativet just nu. Med våld, det är det språk de för tillfället talar. Se detta och detta.

Kallar du den här situationen för en demokratiprocess betraktar jag dig som öppet allierad med nyfascism och den vidhängande nyorwellska terminologin som är i bruk i den rörelsen.

 

Värt att notera är att Jobbik och Gyllene Gryning hellre ser att Ukraina lierar sig med ryska imperialistiska intressen än västeuropeiska. För en översikt, se den här artikeln.