Du är avlyssnad

How Facebook Knows What Television Show You’re Watching Right Now | TIME.com.

Facebook kommer framöver att börja avlyssna dig och de som finns omkring dig. De vill använda din telefons mikrofon för att ta reda på hur det låter omkring dig. Du kan förstås stänga av funktionen, åtminstone påstår de det, men räkna med att i framtiden ständigt vara avlyssnad så fort du befinner dig bland andra människor som har telefoner med sig.

För mig är det ett enkelt val. Facebookapplikationen har inte i min telefon att göra.

One thought on “Du är avlyssnad

  1. “c5kesson har uppenbarligen missff6rste5tt styfet med att ha svensk trupp – den e4r till ff6r att skydda medborgarna. Ve5r integritet e4r inte till ff6r att skydda den.”Utme4rkt bra sagt och pe5hittigt. Det visar ockse5 att Hanna inte vill offra ne5got ff6r “Our Troops”. Att hon inte tillhf6r bombhf6gern utan e4r ett be4ttre slags liberal. De4rmed blir e4ven Hanna intressant att spana pe5 modell FRA. Se5 visst kan e4ven en tokliberal vara ett hot mot makthavarna i Ve4st … 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *