Som en del av en anställningsprocess fick jag i uppdrag att lösa fem programmeringsproblem på nittio minuter. Jag fastnade direkt i den sista uppgiften, att knåpa ihop ett gränssnitt till ett fjärr-API, och flunkade väl i princip det hela. Lämnade in 1,5-2,5 lösningar av 5, beroende på hur man ser det, ihopkluddade på sista kvarten.

Det irriterade mig att jag disponerat tiden helt fel, så jag plöjde iallafall genom de fyra uppgifterna ett par dagar senare. Mina spontana lösningar är länkade härifrån. (2014-12-18)
Första uppgiften går ut på att generera en serie slumptal, visa dem, sortera och sedan visa resultatet.
Första.
Andra uppgiften går ut på att kontrollera och redovisa delbarhet med 3 och 5 hos talen 1-100.
Andra.
Tredje uppgiften går ut på att generera en lottorad om sju nummer, inga upprepningar tillåtna.
Tredje.
Fjärde uppgiften går ut på att räkna förekomst av tecken i en text.
Fjärde.