var lista = new Array;


for (i = 0; i < 20; i++) { 
		lista.push( Math.floor((Math.random() * 10) + 1));
		
		
}

document.getElementById("listbox").innerHTML = lista;
function sortera(arr) {
	arr.sort(function(a, b){return a-b});
	document.getElementById("listbox").innerHTML = arr;
}Kommentar: Uppgiften är att sortera en lista med slumptal. När sidan laddas sätts en JS-array upp som fylls med slumptal, sedan renderas den i ett element. Sorteringsfunktionen bygger på JS egna sort-metod och byter innehållet i ett element mot den sorterade listans. En alternativ lösning hade kunnat vara att inte ha något arrayobjekt att skicka som argument till sorteringsfunktionen, exempelvis låta en onLoad-/JQuery-document-ready med en anonym funktion fylla elementet med data och hämta in den för sortering (som i sig kan vara uttryckligt kodad på flera sätt) från elementet istället.