function generera() {
	var lottorad = new Array; 
	
	for (i = 0; i < 35; i++) { 
		lottorad.push(i + 1);
	}
	
	while ((i = lottorad.length) > 7) {
		lottorad.splice(Math.floor(Math.random() * i), 1);
	}
	
	$( "#listbox" ).append("
" + lottorad + "
"); }

Kommentar: Uppgiften är att generera en lottorad med sju slumpmässiga tal, utan upprepningar. Lösningen fyller en array med talen 1-35 och rensar sedan bort slumpmässiga tal tills sju återstår, och lägger sedan till resultatet i ett element. Det hade gått att lösa det genom att slumpa fram ett tal mellan 1-35 och lägga till det till lottoraden om det inte redan finns i den, tills längden är sju. Den lösningen hade givit en mer lottoradslik lista, min lösning ger en sorterad nummerrad.