var lista = new Array;
var delbarhet = new Array;


for (i = 0; i < 100; i++) { 
		lista.push(i + 1);		
}


function delbar(x) {
	if (x % 3 == 0 && x % 5 == 0) {
		return "hejhopp";
	} else if (x % 3 == 0) {
		return "hej";
	} else if (x % 5 == 0) {
		return "hopp";
	} else {
		return "";
	}

}function kolla(arr1, arr2) {
		
		for (i = 0; i < 100; i ++) {
			arr2[i] = delbar(arr1[i]);
			$( ".tabell" ).append( "" + arr1[i] + "" + "" + arr2[i] + "" );
		}
		
		
		
}
Kommentar: Uppgiften är att generera en lista med talen 1-100 och sedan rendera den tillsammans med en markering av delbarhet med 3, 5 och både 3 och 5. Lösningen har två arrayobjekt, ett för 1-100 och ett för delbarhet, som skickas som argument till en funktion som fyller på ett element med data från dem. Alternativt hade det kunnat lösas med objekt inom funktionerna, som hade kunnat bakas ihop till en enda. Den presenterade lösningen har en estetisk nackdel och det är att om man kör kolla() flera gånger fyller den på elementet med upprepningar av samma data. Det hade varit snyggare att tömma .tabell initialt i kolla().