På senare år har en nynazistisk ideolog i USA utvecklat en kulturkrigsstrategi som går ut på idisslandet av budskapet att migration av mörkhyade personer till länder med ljushyad majoritet är att betrakta som folkmord. Han kallar det för mantrat. Det här är mitt sätt att visa att naziaktivisterna är onödiga, de kunde lika gärna ha programmerat en Evighetsnazist.

En del av koden bygger på den här markovkedjeimplementationen.
Indata är 30-40000 tecken mantratext från Äkta Nazister. Hittar du namn eller annan känslig information i genererad text, meddela mig.

Bestäm mantralängd: