Som synes ogillar jag layout och design.
Däremot gillar jag programmering.
Det här är min lekstuga och kodsnuttsportfolio, vilket betyder att undersidorna är ett gytter av diverse mer eller mindre färdiga kodexempel.
Evighetsnazisten
Mobilutveckling
JavaScript