Som synes ogillar jag layout och design. Däremot gillar jag programmering.
Mobilhelgon