JavaScript är festligt.
JQuery är nästan ännu festligare.
AngularJS vet jag däremot nästan ingenting om.
JavaScript.
Start
JQuery
AngularJS