Facebookrepris: Rasbiologi, nyfascismen och brain drain

Återigen copypasta från en facebookuppdatering. Den här gången några rader apropå att en dansk tidskrift tagit in ett rasbiologiskt resonemang om migration:

I vårt södra grannland är rasbiologiska perspektiv på migration tydligen okej i minst en av de större tidskrifterna nu.
Ali Esbati skrev om en gnagande känsla av att behöva fly innan det är politisk verklighet, apropå den här artikeln och annan normalisering av nyafascismens tankegods i mainstreamkulturen.
Det är värt att fundera på, både en och två gånger. För det kommer ju att bli så, är förmodligen i någon mån så redan. Inte att just han skulle fly landet, men att en del gör det. Om SD blir regeringsbildande parti och erhåller insyn i och kontroll över våra polisiära och militära förmågor, vilken högutbildad person stannar kvar här någon längre stund?
Redan innan dess kommer förmodligen många att fly som ser vad som röstas fram. Uttrycket för det är ‘brain drain’. eller ‘human capital flight’. Vi har sett det i Grekland nyligen. Det behövs nog inte egen majoritet, eller ens egen möjlighet att minoritetsstoppa beslut i riksdagen (en sjättedel av mandaten, om jag minns rätt), för att personer som har möjlighet ska börja lämna Sverige för exempelvis vissa asiatiska länder där efterfrågan på högutbildad arbetskraft är stor och löneläget lockande.
Så redan att den offentliga debatten understundom tar rygg på nyfascisterna och att de erhåller ett betydande väljarstöd urholkar med all sannolikhet det här landets humankapital. Det är lätt att dra en parallell till tysknazisterna, och det bildningsföraktet de stod för går igen i vår nutida nyfascism. Den i sig eller anhängarna ställer inga höga krav på pålitlighet och prövbarhet hos information, kunskap är inte något speciellt utan man kan köra på magkänsla, s.k. sunt förnuft eller andra omskrivningar.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *