Repris: socialdemokratisk antifascism

Repris. Skrev häromdagen några rader på Facebook om affären m/s Elisabeth Bakke apropå att den här bilden cirkulerades.

sossigantifascism

Min kommentar:

Man kan också påminna sig om affären m/s Elisabeth Bakke, där Tage Erlanders telefonövervakning medförde att en nazist gömd som löjtnant i svenska försvarsmakten, vars bror (en fänrik) varit organiserad nazist och hade god kontakt med tyska konsulatet i Göteborg, kunde hindras från att mer eller mindre överlämna fartyget m/s Elisabeth Bakke med last till den tyska krigsmakten.

De fick sju respektive fyra års fängelse, eller eventuell straffarbete (det framgår inte i memoarerna och jag ids inte kontrollera saken på annat håll; enligt uppgift ska det framgå i stor detalj i Carlgren, Svensk utrikespolitik 1939-1945). Erlander skriver i sin framställning av affären att “[d]omarna likväl blev hårda”.
Han skriver också:

De avkunnades den 18 januari 1941. Det var vid en tidpunkt då Hitler föreföll behärska hela Europa utom England. De svenska domstolarna fällde sina domar mot nazisterna utan att låta sig påverkas av vad som kunde förefalla vara ödesbestämdheten i nazismens seger.

Hans uppfattning om tidsandan beskrivs i större detalj några sidor tidigare:

Men i Europa såg det mörkt ut. Demokratierna hade icke hindrat Italiens övergrepp mot Abessinien. De hade ställt sig passiva då Franco krossade den spanska demokratin. De hade svikit Tjeckoslovakien när detta land erövrades av Hitler. Så kom pakten Hitler-Stalin och överfallet på Polen den 1 september 1939. Det hela tedde sig som en process, där vi var på en gång skräckslagna åskådare och hjälplösa deltagare.

Känns det igen i vissa delar?

Jag hämtar citaten ur min farfars utgåva av Erlanders memoarer i fyra band, närmre bestämt bandet som täcker 1940-1949. Rekommenderad läsning för den som är intresserad av folkhemstanken, krigsåren och socialdemokratins frenetiska antagonism gentemot nazismen.
Och om jag tycker att det är okej att vandalisera affischer, klibbor och liknande?
Ja, om man också är villig att acceptera det allmännas lagföring, efter civilolydnadsprinciper. Dock får jag sällan tillfälle att skrapa klibbor numera, min bostadsort är förhållandevis fredad från dylikt sedan de lokala nationaldemokraterna slutligen gav upp, och jag är för disträ för att syssla med det som aktivism (varför jag kluddar här istället).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *